a.s.r. vastgoed projecten

BREEAM 3 sterren ontwerpcertificaat voor Leidsche Rijn Centrum

17-07-2015

Leidsche Rijn Centrumplan B.V. (een samenwerking van a.s.r. vastgoed projecten en Vesteda Project Development) heeft onlangs het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat ontvangen voor bouwblok D-1 Retail in Leidsche Rijn Centrum te Utrecht. De duurzaamheid van de retailplint in bouwblok D-1 is gewaardeerd met 3 sterren, ofwel ‘Very Good’.  

Het ontwerpteam heeft de haalbaarheid van de BREEAM certificering voor Leidsche Rijn Centrum in een vroeg stadium onderzocht en vastgesteld, met als resultaat een heldere visie op de bouw en duidelijke afspraken met alle partijen. Alle duurzaamheidsaspecten zijn vooraf vastgelegd in het bestek.

De belangrijkste duurzaamheidsaspecten zijn onder andere maximale afvalscheiding, verbeterde thermische isolatie van het gebouw, energiezuinige verlichting, sociaal veilig winkelgebied, inzicht en aandacht voor het waterverbruik, vervoersinformatiepunten, gezonde en veilige winkelomgeving door het volledig ondergronds expediëren, gebruik van duurzame energiebronnen als thermische bodemopslag, energiezuinige liften en roltrappen, oplaadpunten in parkeergarage en maatregelen op het gebied van ecologie (o.a. gierzwaluw- en vleermuizenkasten en groene binnenhoven/daken). Daarnaast is de ligging van het nieuwe centrum, dicht bij het openbaar vervoer, zoals trein en bus, een belangrijke duurzaamheidsfactor.

BREEAM- NL Nieuwbouw is een zeer complete beoordelingsmethode om de duurzaamheid van nieuwe bouwwerken en grootschalige renovaties te bepalen. BREEAM- NL is een zeer ambitieus label aangezien de minimale score “Pass” al ruim ligt boven de eisen van het Bouwbesluit. MAT25 is de BREEAM-NL assessor van het project. Zij heeft getoetst of het project daadwerkelijk voldeed aan de eisen van BREEAM-NL. De Dutch Green Building Council (DGBC) borgt de onafhankelijkheid, kwaliteit en objectiviteit van het label.

Vorige